سخن مدیرعامل

آقای شوزاکو ای شی کاوا – رئیس کل و مدیر شرکت آیفون

با استفاده از بیش از۶۰ سال تجربه وتلفیق صنعت ارتباط و ایمنی توانستیم یک قدم دیگر به آسایش خیال نزدیک گردیم.

آیفون در سال ۱۹۴۸ تاسیس گردیده و از آن زمان تاکنون بیش از نیم قرن خود راملزم به ارتقای سیستم ارتباط داخلی دانسته است. ما برای ارتقای ارتباط داخلی از آن زمان که هنوز بطور عام شناخته شده نبود تا اکنون که بعنوان یک ضرورت روزانه میباشد تلاش کرده ایم.

دانش فنی ارتباط و ایمنی که ما در طول ۶۰ سال کار مداوم بدست آورده ایم هم اکنون در تنظیم سیستم اغلب اماکن از قبیل منازل. بیمارستانها. مراکز تسهیلات درمانی و ادارات مورد استفاده قرار می گیرد.

در طول این مدت اصول مدیریتی که از ابتدا با آن شروع کردیم همچنان برای ما پا برجا باقی ماند. ما مشتاقانه درجستجوی کسب اطمینان از کیفیت و نیز رضایت کامل مشتری میباشیم تا بتوانیم وظیفه خود را بعنوان یک سازنده انجام دهیم.

در آغاز قرن ۲۱ ما شعار خود را با عنوان “خلق یک نوع ایمنی مدرن” بوجود آوردیم. ما با اتکا به تخصص خود در ابزار ارتباطی و نیز با قابلیت انعطاف پذیری در برابر نیاز جامعه سعی در تحقق “آسایش خاطر” داشته و به عزم خود برای تحقق به این آرمان با شدت بیشتری ادامه خواهیم داد.

  

Comments are closed