پروژه ها

نمونه پروژه های انجام شده شرکت آیفون عبارت اند از :

 

پروژه برج تهران – ۵۰۰ واحد

پروژه برجهای سبحان – ۸۰۰ واحد

پروژه مجتمع مس سرچشمه – ۹۸ واحد

پروژه های آتی ساز – بیش از ۱۰۰۰ واحد

پروژه برجهای ماهان – ۲۵۶  واحد

  

دیدگاهتان را بنویسید