سیستم طبقاتی GF

قابلیت ارتباط نگهبان با واحدها و بالعکس

نصب و برنامه ریزی سهل و آسان

۴ سیم مشترک برای تصویری و ۲ سیم مشترک برای صوتی

  

دیدگاهتان را بنویسید