سیستم طبقاتی GF

قابلیت نصب از ۱ تا ۲۵۰ واحد قابلیت ارتباط واحدها با نگهبانی و بلعکس امکان جستجوی راحت برای یافتن واحدها  پیام خوش آمدگویی به مراجعه کننده امکان بازکردن درب ورودی با کد اختصاصی  رویت تصاویر رنگی در تاریکی شب توسط پرژکتور دوربین زاویه دید ۱۳۰ درجه دوربین برای کنترل بیشتر…

ادامه مطلب