سیستم طبقاتی GT

   قابلیت نصب از ۱ تا ۵۰۰ واحد قابلیت چرخش دوربین به ۴ جهت مختلف با زاویه دید ۱۷۰ درجه قابلیت زوم کردن دوربین برای دید بهتر تصاویر دور قابلیت عکسبرداری ۴۰ تایی به صورت ۶ فریم در ثانیه امکان استفاده از ۴ مانیتور در یک واحد  قابلیت زنگ یا…

ادامه مطلب